Bài học tình yêu qua câu chuyện "Bàn Chải Và Kem Đánh Răng"

Lượt xem: 24 Lượt bình luận: 0
Nguồn: Sưu tầm
Đăng vào 04/04/2014 04:30:02 bởi
admin
Bài học tình yêu qua câu chuyện "Bàn Chải Và Kem Đánh Răng"

Like vietmanga trên Facebook để được cười nhiều hơn ^^

Bình luận Báo cáo vi phạm

Mẹo: Click vào nút X bên phải bình luận để đánh dấu spam nếu bạn thấy


QueriesParamsTime
slave_db1
Connect 0.0006
SELECT md.content, md.name, md.id, md.created, md.image, md.view FROM chatvl_data md WHERE md.id=?307980.0004
UPDATE chatvl_data SET `view` = '132' WHERE id=30798Array ( ) 0.0034
Cache hit: 1Cache miss: 1Cache set: 1
This page was created in 0.0246 seconds
The memory allocated is 0.62/1.75