Bài học tình yêu qua câu chuyện "Bàn Chải Và Kem Đánh Răng"

Lượt xem: 49 Lượt bình luận: 0
Nguồn: Sưu tầm
Đăng vào 04/04/2014 04:30:02 bởi
admin
Bài học tình yêu qua câu chuyện "Bàn Chải Và Kem Đánh Răng"

Like vietmanga trên Facebook để được cười nhiều hơn ^^

Bình luận Báo cáo vi phạm

Mẹo: Click vào nút X bên phải bình luận để đánh dấu spam nếu bạn thấy


QueriesParamsTime
slave_db1
Connect 0.0006
SELECT md.content, md.name, md.id, md.created, md.image, md.view FROM chatvl_data md WHERE md.id=?307980.0005
SELECT md.id, md.name, md.image, md.isvideo FROM chatvl_data md WHERE md.id != ? ORDER BY md.id DESC LIMIT 50307980.001
Cache hit: 0
Cache miss: 2Cache set: 2
This page was created in 0.0654 seconds
The memory allocated is 0.62/1.75